• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

HOPE YOU WILL JOIN US ON THE EXPEDITION TOUR

COMING
SOON

AFTER THE CORONA

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Hva er Ragnarok Expedition?

Ragnarok (norrønt Ragnarǫkr, «gudenes ende»), er i norrøn mytologi endetiden som består av en rekke betydelige hendelser, er kjent for de fleste i Skandinavia som “De norrøne gudenes undergang”. Verden går under etter en rekke kriger og naturkatastrofer.

 

Ragnarok Expedition er en kamp mot naturen, hvor mennesket må samarbeide med dyr for å nå målet. Du må ta naturen for det den er! Å kjøre ditt eget hundespann er en kamp. Du må hele tiden samarbeide med hundene for å komme deg mot målet.

 

Når du deltar på Ragnarok Expedition vil du oppleve selve kjernen i hundekjøring. Du vil ha ditt eget hundespann, som du er ansvarlig for gjennom hele ekspedisjonen. Dette sikrer et godt samarbeid mellom hundene og deg, og gir deg en fullendt naturopplevelse! Vær og temperatur vil være en viktig faktor underveis i ekspedisjonen. Alaska husky trives best når temperaturen er under 10 C. I mars/april varmer solen godt når den er fremme, dette kan føre til at du må snu døgnet for å kunne komme deg videre og kjøre etter hundenes premisser. Våre guider består av erfarne hundekjører som har deltatt på noen av verdens største løp!

 

Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring fra hundekjøring. Alle som er godt nok trent til å sykle eller gå på ski kan delta på våre ekspedisjoner.  Noe fysisk styrke er nødvendig for å kunne håndtere sleden og hundene.

What is Ragnarok Expedition?

Ragnarok (Northern Ragnarǫkr, "the end of the gods"). 

 

The Ragnarok Expedition is a fight against nature, where you must cooperate with animals to reach the goal. You have to take nature for what it is! Running your own dog team is a struggle. You must constantly work with the dogs to get to the goal.

 

When you participate in the Ragnarok Expedition you will experience the very essence of dog mushing. You will have your own dog team, which you are responsible for throughout the expedition. This ensures good cooperation between the dogs and you, and gives you a perfect nature experience! Weather and temperature will be an important factor during the expedition. The Alaska husky do their job best when the temperature is below 10 ° C. In March / April, the sun warms, which may require you to turn around the clock to get ahead and drive after the dogs' premise. Our guides consist of experienced dog mushers who have participated in some of the world's largest races!

 

No previous experience of dog running is required. Anyone well trained to ride a bike or ski can join our expeditions. Some physical strength is needed to handle the sled and dogs.

 

©RagnarokExpedition

Amund Kokkvoll AS

Yter Øya 114, 7374 Røros

post@amundkokkvoll.com